Телеграм группа «NEW SMART SHIMBAY📱»

Телеграм группа NEW SMART SHIMBAY📱

Телефон хәм Аксессуарлар 🤳 Шымбай Районы✅ Телефонлар бөлип төлеуге 6-12ай Кең ассортиментте чехоллар📱 Хәр турдеги аксессуарлар🤩 Instagram @new_smart__ Байланыс ушын телефонлар: +99 502 13 97 Азиз +998907041090 Офис

Низкая активность
Язык Английский

264

Количество участников

55

Онлайн

1

Активные пользователи

Онлайн

Активность

Активные пользователи