Telegram group «MARKETOPIA 🛒»

Telegram group MARKETOPIA 🛒

🔹BEST TELEGRAM MARKETING COMMUNITY! 🔹MARKETOPIA ግሩፕ ማንኛውንም አይነት ሚሽጥ ወይም የሚገዙት እቃ ወይንም አገልግሎት ካሎት Post አድርገው አዚው ተደራድረው በአጭር ጊዜ ይግዙ ይሽጡ። ⚜ምርትና አገልግሎቶን ለማስተዋወቅ 📥 inbox: @Marketopia_inboox 💬 For Spam: @Marketopian_Bot MARKETOPIA® 🛒ይግዙ ይሽጡ ያስተዋውቁ!🛒

Low activity
Language English

136662

Members count

3668

Online

1

Active users

Online

Activity

Active users